نلویزیون تمام رنگی پونک

نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک
نلویزیون تمام رنگی پونک

نلویزیون تمام رنگی پونک

  • تلویزیون تمام رنگی پونک

 
تلویزیون شهری پونک
1R1G1B ترکیب در هر پیکسل PIXEL CONFIGURATION
10 mm فاصله پیکسل گذاری PIXEL PITCH-MM
10000 تعداد پیکسل در متر مربع PIXEL DENSITY
8000 شدت نور BRIGHTNESS-CD/SQM
1/4 SCAN نوع عملکرد درایور SCREEN MODE
160X160 mm اندازه ماژول MODULE SIZE-H*W
16X16 ماتریس ماژول MODULE
960X960 mm سایز کابینت CABINET SIZE
96X96 ماتریس کابینت CABINET PIXELS
V 70° - H 120° زاویه دید مناسب VIEW ANGLE
IP 65 FRONT - IP 43 BACK استاندارد PROTECTION GRADE
0 - 95% رطوبت مجاز WORKING HUMIDITY
110 ~ 220 ولتاژ مورد نیاز POWER
200 W/SQM  توان مصرفی CONSUMPTION POWER