نلویزیون شهری تربت جام

نلویزیون شهری تربت جام
نلویزیون شهری تربت جام
نلویزیون شهری تربت جام
نلویزیون شهری تربت جام

نلویزیون شهری تربت جام

  • تلویزیون شهری تربت جام

 
تلویزیون شهری تربت جام
1R1G1B ترکیب در هر پیکسل PIXEL CONFIGURATION
10 mm فاصله پیکسل گذاری PIXEL PITCH-MM
10000 تعداد پیکسل در متر مربع PIXEL DENSITY
8000 شدت نور BRIGHTNESS-CD/SQM
1/4 SCAN نوع عملکرد درایور SCREEN MODE
160X160 mm اندازه ماژول MODULE SIZE-H*W
16X16 ماتریس ماژول MODULE
960X960 mm سایز کابینت CABINET SIZE
96X96 ماتریس کابینت CABINET PIXELS
V 70° - H 120° زاویه دید مناسب VIEW ANGLE
IP 65 FRONT - IP 43 BACK استاندارد PROTECTION GRADE
0 - 95% رطوبت مجاز WORKING HUMIDITY
110 ~ 220 ولتاژ مورد نیاز POWER
200 W/SQM  توان مصرفی CONSUMPTION POWER

 

تگ ها

تلویزیون شهری